"There are no shortcuts to any place worth going."

Сегментиран тренинг за горен дел

Грижете се за своето тело, тоа е единственото место во кое морате да живеете.

Загревање неколку минути со 2 серии исчекор и општи вежби за загревање

-2 серии бенџ по 15 повторувања
-2 серии разбој по 15 повторувања
-2 серии летање со тегови по 15 повторувања
-2 серии трицепс чело 15 повторувања
-2 серии бицепс со шипка 15 повторувања
-2серии потисок рамо позади глава 15 повторувања, на крај секогаш додавам 2 серии за стомачни 20 повторувања
Во изделкана варијанта ТУКА