Постерот што ќе ве стане од стол

кревет – стол – фотеља -кревет – стол – фотеља -кревет – стол – фотеља -кревет – стол – фотеља -кревет – стол – фотеља -кревет – стол – фотеља – ПОЗНАТО НЕЛИ?!

Автор

Igor Jovanovski

Скопје

Македонија