Фудбал, тренинг и забава

Ова е еден од редовните тренинзи на нашата школа. Тренинзите се адаптирани според возрасните групи и содржат вежби за координација, технички елементи, вежби за флексибилност и игра(натпреварување).