Докторски труд

Длабоко во светот на мускулите

Од мојот тригодишен труд  под менторство на проф. д-р Јован Јовановски произлезе оваа докторска студија која интерактивно ќе ве воведе во светот на мускулната сила и тренажниот процес. 

ТЕМА– СПОРЕДБА НА ПРОМЕНИТЕ НА СИЛОВИОТ МУСКУЛЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА ФЛЕКСОРИТЕ И ЕКСТЕНЗОРИТЕ НА ЗГЛОБОТ НА ЛАКТОТ КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ ПО ШЕСТ НЕДЕЛНО ПРОГРАМИРАНО ВЕЖБАЊЕ СО МОДИФИЦИРАНИ РЕПЕТИТИВНИ МУСКУЛНИ НАПРЕГАЊА