Oppan Gagnam Style !на две тркала

Е уште ова фалеше!

Кога профисионалните велосипедисти тренираат тие ги усовршуваат своите Бајкерски вештини на својот велосипед . Но кога производителот на велосипедски делови SRAM ќе побара тие да да го усовршат танцувањето тогаш е навистина инрересно.