Батали ски патеките

Кога го имаш небото пред себе. Да си параглајдерист во зима уствари е многу јако!

Она што се прашуваме е следното: Дали типциве имаат адреналински рецептори и дали некој го практикува ова во Македонија?

Автор

Igor Jovanovski

Скопје

Македонија