Како је у швици?

Еве како е! Само еден клик ве дели од неколку минутно скијање на ски резортот Laax во Швајцарија. Не ви се потребни скии, ниту опрема и знаење. Само избројте до три и нека почнат да ви течат лиги.

Одличен начин за маркетинг на ски резорт точно пред почеток на сезона. Запознајте се со Laax, Switzerland од 360 различни агли. 

Клик на сликата од видеото и влечете лево-десно.