Застани #НаНејзинаСтрана

ТАКТ го подготви видеото во кое пет македонски спортисти се залагаат за еднаков третман, еднаква поддршка и еднакви можности за сите во спортот. Кампањата под мотото #ЗастаниНаНејзинаСтрана ги повикува сите во спортскиот сектор да застанат на страната на родовата еднаквост.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија