1457 дена, 66 држави, 5 континенти и еден мотор – Around Gaia

Патувавме околу светот за 1475 дена, возејќи низ 168000 километри во 66 држави. Уникатно искуство кое се обидовме да го ставиме во 3 минути. Се надеваме дека ќе уживате во него…