Македонија e дел од синото срце на Европа – да ги зачуваме последните диви реки!

Да го зачуваме синото срце на Европа – треилер. Премиерно прикажување на филмот во Скопје на 05.05.2018! Очекувајте повеќе информации

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија