Како ќе го истрчам Скопски Маратон 2018 за побрзо од 2:40

Влог број 1. како вовед за мојот следен поголем проект – обид за трчање на Скопски Маратон под 2 часа и 40 минути.