Звуците на мразот под сличугите

Како звучи лизгање на „црн” мраз дебел, или подобро кажано тенок само 45 милиметри. Снимено на езерото Кварнсјон во близина на Стокхолм. 

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија