Адам Ондра – „Тишина”

На 3 септември 2017 година еден од најдобрите качувачи во светски рамки – Чехот Адам Ондра успева да ја качи насоката Silence (Тишина) во норвешката пештера Ханшелерн. Подоцна насоката е означена со нова тежина од 9c што ја прави и најтешката спортско-качувачка оцена во светот. 

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија