130 години „Национална Географија” во 2 минути

Во период од 130 години магазинот го менуваше својот изглед но никогаш не ја напушти посветеноста за истражување на планетата во нејзината целост. Дополнително, ќе ви се разјасни зошто логото на магазинот е жолт правоаголник. 

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија