Тркачка загатка и можност за бесплатна стартнина

Одговорете точно на загатката и добивате шанси за да бидете извлечени за бесплатна стартнина на една нова планинска трка во Македонија!

*одговорите објавете ги во коментар на подолната објава.

Автор

TREX

Скопје

Македонија