За да израснеме сочувствителни деца, треба да почнеме од раѓање

Најраните искуства на децата значајно ја оформуваат сликата за себе. Споделувањето, создавањето пријателства, обрнувајќи внимание, изразувајќи чувства и успешно справување со предизвиците, се вредни вештини кои ја формираат основата за доживотно учење и развој. Семето на овие вештини – наречено “социјален и емоционален развој” – се создаваат преку најраните детски искуства.

Како и сите вештини, социјалниот и емоционалниот развој треба да се негува од самото рагање.

Родителите, старателите и наставниците често се фокусираат на учењето на децата да зборуваат, да читаат и дури да играат. Ние, исто така, треба да се фокусираме на помагање да се изгради капацитет на децата за сочувство, емпатија и конструктивни искуства со другите. Овие се нарекуваат социјално-емоционални вештини, и тие се од витално значење за успехот на децата во училиште и во животот. За среќа, секој возрасен човек во животот на децата може да им помогне да ги градат овие вештини – од самиот почеток.

Најраните искуства на децата значајно ја оформуваат кого се. Од моментот кога се родени, родителите и старателите можат да им помогнат на децата да изградат силна социјално-емоционална основа преку нивните негува и љубовни врски, вклучувајќи ги и нивните секојдневни рутини и моменти кога зборуваат, читаат и пеат заедно. Сите учења се меѓусебно поврзани, и порано започнуваме, толку подобро ќе бидат сите деца.

Децата со силни социјално-емоционални способности се позаинтересирани за сите видови на учење и подоцна подоцна во училиште, бидејќи се повеќе фокусирани, поотворени за соработка и имаат помалку проблеми во однесувањето. Социјално-емоционалниот развој, исто така, помага во поттикнувањето на способноста на детето да планира, да управува со емоции и да истрае во задачите. Ова води кон поголема вештина по математика, подобри способности за читање и софистицирани вештини за расудување.

Сите ние мораме да сториме сé што можеме за да им помогнеме на нашите деца да пораснат да ја навикнат сé поголемата комплексност на нашиот свет со сочувство, емпатија и компетентност. Негувањето на овие квалитети во следната генерација е заедничка одговорност, и колку побрзо ќе започнеме подобро, ќе бидеме.