Национален парк Шар Планина

Регулирањето на Шара како Национален парк би го формализирало нејзиниот статус како заедничко добро. Тоа ќе иницира процес на освестување и разбирање на природниот ресурс, неговата важност, како и важноста на одржливото и хуманото управување со него.

Во Македонија постојат три национални паркови : Маврово, Галичица и Пелистер. Галичица е последниот национален парк, прогласен во 1958 година. Површината на Националниот Парк Шар Планина би била 50 000 хектари.

Регулирањето на Шара како национален парк би го формализирало нејзиниот статус како заедничко добро. Тоа ќе иницира процес на освестување и разбирање на природниот ресурс, неговата важност, како и важноста на одржливото и хуманото управување со него.

Истражувачката сторија „Национален Парк Шар Планина” е дел од три такви стории концепирани од Плоштад Слобода, а продуцирани од страна на Кадар продукција. Проектот поставува прашања за состојбата со заедничките добра во Македонија.Тој укажува на горливи инфраструктурни и теми од областа на животната средина и просторното планирање кои македонското општество што поскоро треба да ги регулира.

Автор – Плоштад Слобода

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија