ФФОСЗ оствари соработка со ТАКТ

На 23 Август 2017 во просториите на ФФОСЗ, беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје и ТАКТ. Целта на овој меморандум е унапредување на родова еднаквост, зајкнување на девојки преку спорт и промоција на социјална инклузија на маргинализирани лица преку спортско-рекреативни активности.

Автор

TAKT NGO

Скопје

Македонија