Дали си пријател на Шара?

На Шар Планина и е потребна пријателска помош бидејќи веќе 20 години се води битка за прогласување на планината за Национален парк а се уште не е прогласена. 83% од локалното население сакаат Шара да постане национален парк…

Посетете ја фејсбук страната посветена на Шара и следете ја.

Споделете го видеото каде е објаснет проблемот што го има Шара за да добие што поголема видливост и погрижете се да разговарате со вашите пријатели за Шара и како конечно планината да се заштити како Национален прак.