Медиумска активност 2016-2017

Дел од мојата медиумска активност со дадени изјави, интервјуа за Азербеџански медиуми и гостување во неколку Mакедонски телевизии. 

http://www.azerisport.com/football/20161203131800592.html

http://www.azerisport.com/football/20170418134027402.html

http://www.azerisport.com/football/20170510000513283.html

http://www.azerisport.com/football/20170704111420982.html