Во срцето на магичната Преспа

Видео изработено од видеографот Франциско Маркез за потребите на Здружението за заштита на Преспа во проектот “Enhancing the ecotourism identity of Prespa” – „Развивање на еко-туристичкиот идентитет на Преспа”. 

Повеќе за проектот и здружението за заштита на Преспа може да пронајдете на следниот ЛИНК.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија