Миа Крстевска постави нов младински и апсолутен рекорд

Миа Крстевска постави нов младински и апсолутен рекорд на 200м грбно со време 2:23:22, стариот беше Во нејзина сопственост со време од 2:23:64. и нов младински на 100м грбно со време 1:07:28, стариот беше 1:08:09 на Маринова Симона
Симоновски Антониј постави нов Кадетски рекорд на 50м грбно со време 29:01 а стариот бесе 29:04 Во сопственсот на Горзад Цеписевски.