Семос стипендија за оригинални #НаТочак креации

Центарот за компјутерска обука Семос едукација има тековен конкурс кој трае до 28.04.2017 за две целосни и две делумни стипендии на тема #НаТочак.

Може да се аплицира во две категории за стипендија која важи за 2017/2018та учебна година.

  • Графички дизајн (ќе бидат доделени 2 стипендии: 1 целосна + 1 делумна)
  • Веб дизјан (ќе бидат доделени 2 стипендии: 1 целосна + 1 делумна)

Кандидатот треба да аплицира на официјалната e-mail адреса: akademija@semos.com.mk.

На конкурсот се бара ОРИГИНАЛНО КРЕАТИВНО РЕШЕНИЕ на тема „#НаТочак” дополнето со есеј за идејата. Решенија кои се копирани и не се оригинални дела нема да влезат во изборот.

Апликацијата треба да ги содржи следните податоци:

  • Податоци за кандидатот (име и презиме, телефонски контакт и за која категорија аплицира);
  • Есеј за темата (максимум 400 збора);
  • За категоријата Графички дизајн: Идеја/Концепт/Решение на темата во форма на цртеж, дизајн на постер, фотографија, илустрација, анимација, видео…
  • За категоријата Веб дизајн: Идеја/Концепт/Скица за веб страна или веб/мобилна апликација…

 

Конкурсот е отворен за сите кандидати на возраст од 18+ години.

Вредноста на целосната стипендија изнесува 2.450 евра, додека вредноста на делумната стипендија изнесува 1.000 € (Академијата го задржува правото да не ги додели овие стипендии.)

Академијата за дизајн има формирано стручно жири од професори кои ќе донесат одлука за најоригинално, најкреативно и целосно решение за доделување на предвидените стипендии.

Кандидатите, чии апликации ќе влезат во избор на стипендија, ќе бидат повикани на тестирање во Академијата за дизајн.

Повеќе информации на следниот линк.

http://semosedu.com.mk/default.aspx?mId=123&eid=440&Lan=MK

Автор

Ekologika

Берово

Македонија