Новогодишно фото од голманската академија Ивановиќ

горен ред – Андреј Серафимовски, Дамјан Серафимов, Стефан Јакимовски, Мирза Дураковиќ, Беким Реџепи, Антонио Џамтовски , Павел Цветков, Филип Џамтовски

долен ред – Јарго Боневски, Стефан Ѓуровски , Андре Катарски, Андреј Ројчинов  Филип Ивановиќ (тренер), Наталија Стоилковиќ, Ване Славковски, Дамјан Јакимовски, Илија Дуев, Лука Миленковиќ.

Голманската академија Ивановиќ функционира околу 3 години, тренинзите ги извршува тренерот Филип Ивановиќ, нудиме одлични услови за работа, дечињата се од најразлична возраст и моментално најмалите се родени 2006 година а највозрасните се 1996 год и сите голмани се од различни клубови. Тренинзите најчесто се одвиваат индивидуално и се фокусираме на техничко – тактичките сегменти.