Како да го калкулирате губитокот на вода и минималната потреба за течности?

Губитокот на течности за време на физичка активност се одвива преку дишењето, потењето и уринирањето.

Затоа е тешко да се направи точна калкулација на вкупната количина, но со едноставен метод, каде што само треба да ја измерите Вашата телесна маса, може да ја одредите соодветната хидратација за Вашите потреби. Со овој метод ќе ја калкулирате количината на изгубена вода и електролити, а со тоа и минималната потреба за течности:

(Тежина пред физичка активност – Тежина по физичка активност) + Количина на течности испиени за време на физичката активност.

На пример:

Тежина пред физичка активност: 75 кг;

Тежина по физичка активност: 74 кг;

Количина на течности испиени за време на физичката активност.: 800 мл.

Губиток на течности = (75 – 74) + 0,800 = 1.8 литри.

Што значи дека испитаникот треба да испиете најмалку 1,8 литри течност.

Тука може да Ви помогне квалитетен изотоник што брзо ќе ги надополни изгубените тености и електролити.

Хидрирајте се уште пред да почувствувате жед, во интервали: пред, за време и по физичката активност.

Автор

No Limit

Скопје

Македонија