Како да согориш 300 калории за 20 минути?

Трчај и оди… 20 минути сесија на трака за трчање, особено кога условите за тренинг на отворено не се толку наклонети.

Согорете што повеќе масти и калории и изградете што поубаво тело со додавање на оваа сесија што согорува 300 калории за 20 минути вежбање.

За да ја постигнете посакуваната цел за малку време, потрудете се при оваа сесија од 20 минути да користите трака за трчање. Тоа ќе биде експлозивна сесија, за да исчистат што повеќе масти и калории од телото, особено на долниот дел… Подесете ја траката како да трчате на угорници со соодветно менување нивоата како што е прикажано подолу…

Минути               км/час               Угорница
0:00 – 3:00             4.5                         1
3:00 – 3:30             5.5                         2
3:30 – 4:00             5.5                         4
4:00 – 4:30             5.5                         6
4:30 – 5:00             5.5                         7
5:00 – 6:00             8                            1
6:00 – 7:00             6.5                         1
7:00 – 7:30             7                            2
7:30 – 8:00             7                            4
8:00 – 8:30             7                            6
8:30- 9:00               7                            7
9:00 – 10:00           5.5                         1
10:00 – 11:00        9.5                          1
11:00 – 12:00        5.5                          1
12:00 – 12:30        8                             2
12:30 – 13:00        8                             4
13:00 – 13:30        8                             6
13:30 – 14:00        8                             7
14:00 – 16:00        5.5                         1
16:00 – 17:00        9.5                         1
17:00 – 20:00        4.5                         1