Sиркаме во Врело со Старнавски

Овој септември полскиот нуркач Кшиштоф Старнавски заедно со неговиот тим и логистичката поддршка од македонските нуркачи успеа да го направи најдлабокото нуркање во пештерата Врело во Матка. Ова е само краток дел од неговите видео записи од нуркањето кое беше изведено до длабочина од 230 метри. Во исчекување сме на целосното видео.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија