4 години ѓубре

Бидејќи два-три пати неделно ѓубреџиите ќе ни го тргнат од пред очи, генерално не добиваме вистинска слика за тоа колку ѓубре произведуваме како единки или како домаќинство. Оваа серија на фотографии се визуелен приказ на 4 години насобрани отпадоци…

„Често се зборува за кванитетот на ѓубре што го создаваме, но сметам дека влијанието на фотографиите може да биде поголемо од влијанието на зборовите” вели авторот Antoine Repressé.

Оваа серија наречена #365 Unpacked ги покажува последиците од нашите консумеристички навики, а сите отпадоци кои се на фотографиите може да се рециклираат.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија