Топо мапа на Македонија

Мало парче земја, многу детали

Нели чичко гугл е секогаш тука, ама ова е друго. Ова е најпрво наше, има нијанси, сенки, падини, долини, парцели, одделенија, општини, легенда, мојш да ојш катастар, да мериш, да пребаруваш кај ти е меѓата и планината, да пишеш забелешка… Сè на сè, многу добра алатка. 

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија