СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПАРТИЗАН ШТИП

Планинарска ориентација – ПЛАЧКОВИЦА 2016

Стручниот Тим на Спортскиот центар Партизан од Штип реализираше Планинарска Ориентација која преставува организиран натпревар во кој треба да се истакнат достигнувањата, знаењата и вештините за брза и успешена Ориентација, движење и снаоѓање во просторот на планината Плачковица со спортско-рекреативни игри реализирани на Спортските терени на Конгресниот центар на УГД.

Благодарност до Планинарски Инструктор Панче Ристов – Гото , ДОО Ле-Ли/Да-ни Травел и големата подршка на родителите.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија