Веќе трета година околу светот

Пријатели од целиот Свет, ви посакуваме љубов, авантури и многу здравје во Новата 2016-та. 

Ивана и Ману

 ФБ ЛИНК

Автор

Around Gaia

Скопје

Македонија