Олимпиското Сочи – две години подоцна

Русија и Сочи достигна највисоки трошоци за организирање и изградување на објектите за ЗОИ од било која досега зимска Олимпијада. Еве што се случува со целиот тој вештачки изгараден град и сите објекти две години подоцна. 

Извор

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија