Балканскиот рис и луѓето што се грижат за него

Убавина е кога можеш да видеш македонска еколошка наука како работи заедно со години со своите регионални и европски колеги на заштита и ревитализација на еден балкански и наш национален симбол.

Балканскиот рис се смета за македонски национален симбол кој секојдневно го гледаме изгравиран на 5 денарките кои ги користиме при купување.

Но колку е општо позната неговата критична состојба како вид и заканите на кои подлежи е тотална друга приказна. Со обновените податоци на Меѓународната Унија за Заштита на Природата (IUCN), балканскиот рис спаѓа во црвената листа на критично загрозени видови, со број на популацијата од 50тина. 

Големо браво за десет годишната работа на Македонското Еколошко Друштво и нивните колеги од регионот и европа во ревитализацијата на балканскиот рис. Прегледајте ја нивната благородна работа. 

п.с. би сакале некогаш да ги видеме Марко, Ристе и Мартин, или нивните потомци како трчаат слободни низ нивната животна средина…

Автор

Ekologika

Берово

Македонија