З’Ш Точак и оваа година на Олимп

На 27 Септември 2015 , дел од екипата на велосипедскиот тим З’Ш Точак повторно го искачија највисокиот врв на планината Олимп во Грција и втор по висина на Балканот, Митикас 2918нмв. Овој пат преку Лауки route, кружно назад преку врвот Скала до Пиронија … Следи видео, Уживајте!!!

Автор

ZS To4ak

Охрид

Македонија