Рекреација за стари лица во склоп на Мove week

Интересна активност се одржа во склоп на проектрот НЕДЕЛА НА ДВИЖЕЊЕТО ВО МАКЕДОНИЈА НИЗ 21 ОПШТИНА. Активноста беше организирана и наменета за повозрасни лица. 

Теоретските и практични предавања беа одржани во домот за стари лица Света ПЕТКА. Во домот за стари лица Милица, ЈЗУ Г. 13 Ноември, оддел Мајка Тереза, и дом за стари лица Елисавета. Учество земаа 200 лица меѓу кои најстариот имаше 93 години. Активностите беа организирни од невладината организација ТАКТ која промовир спорт и култура за сите возрасти и категории на граѓани.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија