Кружен тренинг со Петар Баснарков

Кружно, функционално и ефективно! Петар прикажува дека има многубројни комбинации за квалитетен тренинг кој под надзор на тренер треба да бидe правилно искомбиниран и дозиран за вајање на атлетско тело со минимизирање на шансата за спортски повреди. 

Јажиња, ТРХ, гума и чекан, скокови, елеци, ластици, руско ѕвоно и уште многу реквизити во служба на интересните и ефективни кружни тренинзи!