Kреативни начини на кои можат да се искористат SUP даските

Уште еден доказ за безбројните креативни начини на кои можат да се искористат SUP даските. Син Јоро (Sean Yoro), попознат по неговото уметничко име Хула, е уличен SUP артист, но не црта по улиците и неговите дела не можат да се најдат во галериите.

Голем дел од неговите платна се, технички, нелегално поставени но драстично ја разубавуваат околината во која се наместени. Хула е прв артист кој слика на даска за веслање и неговите дела се достапни за мал број авантуристи ширум светот. Видеото е само една епизода од неговиот повеќегодишен творечки спој на уметноста со спортот.

Автор

Sportski klub Aqua Terra

Скопје

Македонија