Kурс на тема нормално движење по Бобат концепт

Во периодот 22.06-23.06.2015 година во Реумал,Фојница, БиХ се одржа курс на тема Нормално движење по Бобат концепт.

По покана на УФФБиХ на курсот присуствуваа претседателот на ЗФРМ, Далибор Стојановски и член на ЗФРМ Никола Божиновски.

Предавач: Дорис Кулшнер Маер сертифициран ИБИТА инструктор

Автор

Blazhe Arsov

Скопје

Македонија