Дружината „МЕЛА” пристигна

Машко што сака балет? Дете во инвалидска количка што игра кошарка? Запознајте ја дружината „МЕЛА” и првата сликовница од вкупно 19. Тоа се сликовници преку кои децата на предучилишна возраст учат како да ги надминат стереотипите за различните од себе

Клик на сликата

Извор

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија