Рециклирање до перфекција

Перфекција бидејќи еден лист хартија е доволен за да пренесе порака до 285 илјади луѓе наместо фрлање флаери на сите страни. Од сега вака само за промоција на кампањи…

Автор

Ekologika

Берово

Македонија