Геологија на Шар Планина

Според геолошкиот состав (како и според општите географски карактеристики) Шар Планина може да се подели на три целини кои не се униформни..

ГЕОЛОГИЈА

Шар Планина се наоѓа во крајниот северозападен дел на Република Македонија и претставува една од највисоките планини, а според површина и една од најголемите планини на Балканот.

Геолошки состав:

Според геолошкиот состав (како и според општите географски карактеристики) Шар Планина може да се подели на три целини кои не се униформни:

  • Краен североисточен сегмент (од долината на реката Бистрица до врвот Љуботен).
  • Централен сегмент (од долината на Маздрача, преку долината на Пена се до долината на реката Бистрица).
  • Краен јужен сегмент (од долината на реката Маздрача на север, до Ничпурска Планина и Кожа на југ).

ИЗВОР

Автор

PK Ljuboten

Тетово

Македонија