Нова насока на Демир Капија-Чешит Мелем

Нова насока на Демир Капија (Чешит Мелем) искачена од Александар Зарапчиев, Методи Чилиманов и Maja Мухич во рамките на International Outdoor Festival Demir Kapija. Три должини, околу 150 / 160 метри, оцена VI+. Фантастичен и неочекуван провод. Насоката се наоѓа односно почнува на плочата помеѓу насоките ‘Луда крава’ и ‘Три клина’ односно најлево на ДемирКаписката карпа.

Автор

Alpinisticki klub 8

Скопје

Македонија