Третото видео од серијалот „Вежбај правилно, не вежбај напорно”

Третото видео од серијалот вежбај правилно, не вежбај напорно… Овојпат ги објаснуваме deadlift, sumo-deadlift highpull и medicine ball clean smile emoticon.

Автор

CrossFit Skopje

Скопје

Македонија