Snowboaring in Mavrovo

#bolt

Погледнете го видеото кое претставува дел од нашиот живот. Тоа што најмногу го сакаме, нашиот начин на живеење.

Вклучени – Јас (Франка), Марко, Никола и Стефан.

Mavrovo 2015.
Snowboarders : Franka, Stefan, Nikola & Marko.

“The world is what you make of it.
Be free !
Find the bolt inside you! “

#bolt

(Music: Tennis Courts – Lorde Flume Remix)