Паљото скија на негибнати терени

Во два-три реда муабет битолската легенда Паљо ќе му објасни секому какво е чувството да се скија каде што човечка нога нема стапнато, под врвот Пелистер и за здравјето на сите оние кои практикуваат вакви работи. Во убав мајтап се дава и посебен осврт туристичките потенцијали на Баба планина. 

Фрирајд заедно со SSNL под Антени

На врво на свето

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија