Мајка за пример, три во едно!

Кратко, но доволно видео што прикажува како мајките можат да бидат позитивен модел за своите деца во однос на физичката активност и да ја пренесат нејзината важност уште во првите години од животот. Забавно и ефективно!