Ваше видео од Скопски Маратон

Оваа година воведуваме уште еден новитет на Виз Ер Скопски маратон.

Секој учесник во маратонската, полумаратонската и штафетната трка ќе добие свое лично видео. Видео камерите ќе бидат поставени на сите контролни точки кои оваа година ќе ги има повеќе во однос на минатата. На маратонската трка ќе има десет контролни точки, додека на полумаратонската шест.

Затоа, трчајте со насмевка на 10 мај и уживајте во Скопскиот Маратон!

*Оваа услуга е вклучена во стартниот пакет. 

Автор

Wizzair Skopski Maraton

Скопје

Македонија