Излези во природа, влези во авантура!

Одличен концепт за Промоција на алтернативниот туризам во регионот на Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца во Македонија и Корча и Поградец во Албанија.

Видеото промовира седум туристички продукти: велосипедизам, планинарство, параглајдерство, рибарство, културно, природно и кулинарско наследство.
Видеото е дел од проектот „Кон алтернативен туризам” што го спроведува Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) во партнерство со Локалната агенција за развој од Струга и Партнерс Албанија од Тирана. Финансиски е поддржан од Европската Унија.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија