Тоа што ви треба е дисциплина, не мотивација

Денешен тренинг

Мотивација секој може да ви даде, дисциплина се гради со времето.

Денешен тренинг:

Преса за рамења во стоечка положба 4х3 70кг

Вратило 2х8 (сопствена тежина)

Коса бенч клупа 2х8 85 кг

Рамна бенч клупа 2 х 85

Повеќе за вежбите во следното видео.