Into the Balkans

Кратко видео што супер ги претставува нашите краишта. Објекивно и искрено ги пренесува позитивните авантуристички доживувања на патниците.

Автор

Ikar hut

Охрид

Македонија